Tag - Ắc Quy Xe Tự Hành (AGV)

Ắc Quy / Pin Cho Robot Tự Hành, Xe Tự Hành (AGV)

AGV (Autonomous Guided Vehicle) là một loại xe tự hành được thiết kế để vận chuyển hàng hóa hoặc vật liệu trong một môi trường cụ thể mà không cần sự điều khiển từ con người.