Điều Khiển Sạc (SCC)

Điều khiển sạc năng lượng mặt trời (SCC) là một hệ thống quản lý và kiểm soát quá trình sạc của các hệ thống pin mặt trời. Chức năng chính của nó là điều chỉnh dòng điện và điện áp để đảm bảo quá trình sạc diễn ra hiệu quả và an toàn nhất.
Các điều khiển sạc năng lượng mặt trời thường được tích hợp sẵn trong các hệ thống năng lượng mặt trời hoặc có thể được mua riêng lẻ để nâng cao hiệu suất và an toàn cho hệ thống của bạn.