Ắc Quy VISION – Mã FM, Vision Việt Nam nổi tiếng với dòng ắc quy ứng dụng trong các lĩnh vực như: tự động hoá, tài chính, viễn thông, UPS, năng lượng mặt trời, các loại xe điện.