Ắc quy SAITE – Dòng AGM-VRLA chuyên dùng cho lưu trữ điện.Các sản phẩm ắc quy SAITE sản xuất được ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực công nghiệp: UPS, viễn thông, điện lực, năng lượng tái tạo, các ứng dụng lưu trữ điện từ nhỏ đến lớn.