Kích điện DA (inverter DA) chuyên dùng chuyển đổi nguồn từ 12VDC-24VDC-48VDC lên 220VAC cấp cho tải.