Value Pro
BỘ LƯU ĐIỆN ĐỨNG VỚI HIỂN THỊ LCD CHO NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP
Bộ lưu điện với công nghệ GreenPower cung cấp nguồn dự phòng pin tin cậy và chắc năng bảo vệ đường truyền dữ liệu với đường truyền tốc độ cao cho gia đình và văn phòng.