BU
UPS DẠNG BRICK TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
UPS tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm 70% mức tiêu thụ điện