Dòng AP901 (Online)

Công nghệ ONLINE tiên tiến.
Hệ số công suất 0,9 cung cấp độ tin cậy cao.
Hiển thị LCD, chuyển mạch online chuyên dùng cho các server.
Sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý nhất.