Dòng AGM Deep Cycle

Ắc quy SAITE – Dòng xả sâu chuyên dùng cho lưu trữ điện. Các sản phẩm ắc quy Saite sản xuất được ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực công nghiệp: UPS, viễn thông, điện lực, năng lượng tái tạo, các ứng dụng lưu trữ điện từ nhỏ đến lớn.