Ắc Quy LONG – Dòng WP – Chuyên ứng dụng cho nguồn dự phòng (Backup power), nguồn công suất cao (High rate power)