Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng PowerPanel® Business

Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng PowerPanel® Business

Phần mềm quản lý năng lượng UPS CyberPower hàng đầu cho doanh nghiệp.

Giao diện trực quan mới

Phần mềm được thiết kế với giao diện trực quan mới, được mã hóa màu để xác nhận ngay lập tức trạng thái nguồn và cảnh báo hệ thống.

Giám sát tình trạng UPS

Phần mềm cung cấp tổng quan về hệ thống, bao gồm thông tin quan trọng của UPS, để giám sát và đảm bảo hoạt động trơn tru.

Máy tính tắt nhẹ nhàng

Phần mềm thực hiện tắt máy tính để tránh mất dữ liệu khi xảy ra sự cố mất điện đột xuất hoặc sự cố hệ thống.

Lập trình Tắt máy/Khỏi động lại

Phần mềm cho phép cấu hình lịch tắt / khởi động lại UPS và máy tính vào ngày giờ cụ thể để quản lý linh hoạt việc sử dụng điện. Cài đặt khởi động của hệ thống BIOS máy tính phải được kích hoạt để thực hiện khởi động lại theo lịch trình.

Thống kê tiêu thụ năng lượng

Phần mềm cung cấp số liệu thống kê về mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng để phân tích sử dụng năng lượng.

Tập lệnh bên ngoài

Phần mềm cho phép thực thi lệnh do người dùng lập trình để tùy chỉnh hành động sự kiện dựa trên nhu cầu cá nhân.

VMware ESXi/VM Tắt máy

Phần mềm thực hiện tắt máy chủ VM (Virtual Machine) và VMware ESXi để tránh mất dữ liệu và đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru.

Tự động thông báo sự kiện

Phần mềm gửi thông báo để thông báo cho người dùng về các sự kiện hệ thống, đảm bảo mọi lỗi được xử lý kịp thời và đúng cách.

PowerPanel® Cloud Solution

Module quản trị cùng phần mềm PowerPanel® Cloud, cho phép người dùng theo dõi và quản lý hệ thống UPS từ công nghệ dữ liệu đám mây.

Free Trial Available

Tải về:

Rate this post